image1 image2 image3 image4 image5

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W GOŁAŃCZY


UL. LIPOWA 5, 62-130 GOŁAŃCZ
TEL./FAX: +48 67 26 15 119, TEL.KOM: +48 605 401 917
NIP:
766-00-13-432 REGON: 570010617


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   || www.zgkim.golancz.pl


ePUAP

 

Referent ds. Ochrony środowiska

Do zadań Referenta ds. Ochrony środowiska należy:

 1. Z zakresu prowadzenia Sekretariatu Zakładu:
  - Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
  - Kierowanie korespondencji na poszczególne stanowiska zgodnie z uprawnieniami pracowników.
  - Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Zakładu.
  - Prowadzenie archiwum zakładowego.

 2. Z zakresu Ochrony Środowiska:
  - Prowadzenie rejestru: poboru wód podziemnych, popłucznych oraz wody uzdatnionej dla poszczególnych SUW a także ścieków surowych i oczyszczonych dla Oczyszczalni.
  - Wykonywanie zleceń badań monitoringowych w poszczególnych działach Zakładu.
  - Prowadzenie kart ewidencji odpadów.
  - Obsługa informatyczna Kontenerowej Stacji Zlewnej ścieków dowożonych.
  - Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
  - Sporządzanie sprawozdań i zestawień dotyczących gospodarki wodno ? ściekowej, odpadowej, kontroli ilości
  i jakości pobranej wody zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami a następnie rozsyłanie ich poszczególnych instytucji.
  - Nadzór i kontrola nad prowadzonymi pracami związanymi z pozwoleniami.
  - Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem odpadów otrzymywanych z poszczególnych części oczyszczalni
  i stacji uzdatniania wody.
  - Zagospodarowanie odpadów otrzymywanych z poszczególnych części oczyszczalni i stacji uzdatniania wody.
REJESTR ZMIAN