Konserwator oczyszczalni ścieków

Utworzono: poniedziałek, 13, maj 2013 10:24
Poprawiono: poniedziałek, 10, czerwiec 2013 10:46
Opublikowano: poniedziałek, 13, maj 2013 10:24
Administrator
Odsłony: 3218

Do zadań Konserwatora oczyszczalni ścieków należy:

 1. Właściwe i ekonomiczne zużywanie materiałów do produkcji i terminowe rozliczanie ich zużycia.
 2. Nadzór na wskaźnikami armatury kontrolnej i utrzymanie jej w stanie pełnej sprawności i czystości.
 3. Prowadzenie ewidencji ścieków surowych i oczyszczonych.
 4. Uczestniczenie w pracach związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej.
 5. Obsługa urządzeń kanalizacyjnych.
 6. Wykonywanie prac mających wpływ na poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.
 7. Obsługa kraty, piaskownika, komór sedymentacji i biostabilizacji, komory osadu i poletek osadowych oraz urządzenia do odwadniania osadu DAB.
 8. Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przepompowni cieków) oraz urządzeń oczyszczalni ścieków.
 9. Usuwanie awarii układu technologicznego.
 10. Czyszczenie osadników konserwacja poszczególnych urządzeń wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
 11. Utrzymanie porządku i stanu sanitarnego w terenie oczyszczalni ścieków.
REJESTR ZMIAN